Se skončením nouzového stavu je znovu uplatňován standardní režim vyřazení vozidla z provozu, to znamená, že se vozidlo vyřazuje z provozu ke dni odevzdání registrační značky a faktického provedení zápisu do registru silničních vozidel. Pro ukončení pojištění odpovědnosti z provozu vozidla budou pojišťovny opět vyžadovat doložení kopie technického průkazu s vyznačením data vyřazení vozidla z registru. 

V rámci aktuálních krizových opatření, bylo na základě metodického pokynu Ministerstva dopravy umožněno provádět vyřazení vozidel z provozu elektronicky. Tato možnost elektronického vyřazení vozidla je platná pouze po dobu platnosti krizových opatření v České republice.

Jak probíhá vyřazení vozidla z provozu elektronicky?

  • Prostřednictvím podání elektronické žádosti o vyřazení vozidla a doložení k tomuto úkonu potřebných dokumentů.
  • Vozidlo bude vyřazeno z provozu ke dni podání elektronické žádosti na příslušný úřad.

Jaké dokumenty je nutné doložit?

  • Kopie technického průkazu daného vozidla.
  • Elektronická žádost podaná přes datovou schránku nebo opatřená zaručeným elektronickým podpisem.
  • Písemné potvrzení vlastníka daného vozidla, kterým stvrzuje, že není možné provést uložení. registračních značek na úřadě. Zároveň také potvrzuje jejich sejmutí z vozidla a uschování.

Jaký je postup při ukončení pojištění vozidla?

  • Doložení kopie technického průkazu, kopie elektronické žádosti spolu s dokladem o jejím podání na příslušný úřad.
  • Žádost o ukončení pojištění.
  • Po obdržení všech potřebných dokumentů, bude pojištění ze strany pojistitele ukončeno k datu podání elektronické žádosti.

 

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na svého makléře.