V druhé polovině května proběhlo udělování cen „Pojišťovací makléř roku 2012“. Jedná se o prestižní ocenění, kdy pojistitelé navrhují pojišťovací makléře z celého pojistného trhu na základě spokojenosti s kvalitou poskytovaných služeb a spoluprací mezi pojišťovacím makléřem, klientem a pojišťovnou. V letošním roce bylo toto ocenění uděleno pěti makléřským společnostem na trhu včetně společnosti RESPECT.

RESPECT se dlouhodobě snaží budovat s pojistiteli profesionální obchodní vztahy založené na slušném a férovém jednání, kde je prostor pro vzájemný kompromis a objektivnost, čímž se snažíme dostát našemu poslání nezávislého pojišťovacího makléře.

Tohoto ocenění si velmi vážíme, rádi bychom i do budoucna poskytovali našim klientům služby a servis založené na osobním přístupu, vysoké kvalitě a know – how, a byli vnímáni jako spolehlivý obchodní partner, ať už ze strany našich klientů, tak i pojistitelů.

Podívejte se na Milníky pojišťovací společnosti RESPECT.