Ve dnech 8.–10. 4. RESPECT hostil členy mezinárodní makléřské sítě UNiBA v rámci skupiny „UNiBA CE“, kteří se sešli diskutovat o správě mezinárodních pojistných programů a společných obchodních příležitostech v rámci makléřské sítě UNiBA a RESPECT ve střední Evropě. Tématem byl také pohled zahraničního pojistitele na pojistný trh v ČR a vzájemná výměna know-how. Zástupci diskutovali nad vývojem pojišťovnictví a nových inovativních pojistných systémech, které jsou běžné v zahraničí a které by měly být dostupné i v tuzemsku. Společnost RESPECT prezentoval na setkání Tomáš Micka, broker manager mezinárodních projektů a zástupce International Desk Management ve správní radě UNiBA Partners. Po formální části následovala prohlídka Prahy a tamních pivovarů.

RESPECT, a. s., je výhradním zástupcem celosvětové makléřské sítě UNiBA pro Českou a Slovenskou republiku. Prostřednictvím více než 110 kanceláří obchodních partnerů UNiBA poskytuje RESPECT svým klientům mezinárodní i lokální pojistný servis na pěti kontinentech. Minulý rok byl RESPECT, a. s., oceněn mezinárodní makléřskou sítí UNiBA za úspěšnou 20letou spolupráci. Zleva: Tomáš Micka (RESPECT, a.s.), Torsten Fütterer (Dr. Friedrich E. Hörtkorn GmbH), Heinz Erdin (ARISCO Versicherungen AG), Zdeněk Reibl (RESPECT, a.s.), Ulf Bebié (True Partners AG), Günther Grössmann (RVM Raiffeisen-Versicherungsmakler GmbH) Setkání také uveřejnil ekonomický týdeník EURO č. 16 distribucí 20. 4. 2015 - více v přiloženém dokumentu.