Kvalifikovaní specialisté a přední odborníci na pojistném trhu z divize Agrofood uspořádali seminář pro klienty, pracovníky z oboru zemědělství a potravinářství. Seminář proběhl ve dnech 26. – 27. 3. v kongresovém centru Fabrika v Humpolci. Ústředním tématem byla likvidace pojistných událostí a praktické příklady řešení v kontextu s NOZ a jeho aplikace do praxe, a to rok po nabytí účinnosti.

Společnost RESPECT klade velký důraz na průběžné zvyšování povědomí klientů v oblasti pojištění, a to nejenom v rámci RESPECT ACADEMY, ale i pravidelných seminářů, které jsou zaměřeny na pojistné programy v jednotlivých oborech podnikání.