Veletrh se konal koncem května tradičně již po šestnácté na brněnském výstavišti.

Tentokrát se veletrhu zúčastnili i odborníci RESPECTu, kteří se specializují na problematiku pojištění environmentálních rizik – škod na životním prostředí. I zde tak mohli uplatnit své vědomosti a informovat zájemce – velké a střední firmy, ale i živnostníky – o možnosti zajištění a pokrytí finančních ztrát, které je mohou postihnout v důsledku způsobených ekologických škod, formou pojištění.

Odpovědnost za škody na životním prostředí se řídí Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/35 ES a na základě této směrnice u nás vstoupil roku 2008 v platnost zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení a nápravě ekologické újmy, za kterou je provozovatel odpovědný. Paragraf, který ukládá definovaným provozovatelům povinnost finančního zajištění, bude účinný od 1.1.2013.

Protože RESPECT má bohaté zkušenosti s pojištěním environmentálních rizik a uvědomuje si důležitost kvalitního optimálního pojištění, je schopen zajistit takový rozsah pojistné ochrany, který reaguje na evropskou směrnici, koresponduje s požadavky zákona a vyhovuje potřebám klienta. Pro další informace o pojištění environmentálních rizik klikněte zde.