Jak ochránit ozimé plodiny?

Broker-likvidátor Petr Král říká: „Zkušený agronom ví, že riziko ohrožení pěstovaných rostlin je vysoké, značné. Pro toto období je vhodné si sjednat pojištění pěstovaných porostů proti nepříznivým klimatickým podmínkám. Pojištění proti poškození porostů tzv. vyzimováním, zimním mrazem, jarním mrazem. Škála pojistných rizik je široká, podobně jako různorodost pěstovaných plodin. Obecně platí, že pojišťovnou je hrazeno poškození plodin vlivem nepříznivých klimatických podmínek (rozumíme během zimního období). Zpravidla se jedná o poškození rostlin mrazem, např. holomrazy bez sněhové pokrývky, které se projeví spálením listových ploch rostlin, poškození rostlin pod dlouho ležící sněhovou pokrývkou plísní sněžnou a jinými plísněmi či chorobami, riziko poškození porostů živočišnými škůdci pod sněhovou pokrývkou (myši, hraboši při nedostatku potravy) nebo spásáním srnčí zvěří zejména na jaře."