Rozlišujeme čtyři základní služby poskytované klientům v souvislosti s pojištěním pohledávek.

1. Prevence před vznikem škody z platební neschopnosti nebo platební nevůle odběratele - prověření stability odběratelů ještě před podepsáním pojistné smlouvy a následně běhen pojistné ochrany.

2. Monitoring existujících odběratelů.

3. Vymáhání pojištěných pohledávek.

4. Odškodnění, pokud nedojde k úplnému vymožení dlužné částky.