Velkou pozornost musíme věnovat pojetí věcí a jejich rozdělení. Dělení věcí na hmotné a nehmotné může přinést možnost pojistné smlouvy některých práv, která se stávají věcmi, věcmi nehmotnými.

Nyní se dnes běžně pojišťují „nemovitosti“. Od 1. 1. 2014 však bude nemovitostí pouze pozemek, nikoli budova na něm stojící, ta bude příslušenstvím nemovitosti, tedy pozemku.