Pojišťovací poradna - Risk management

Proč je dobré mít jako firma zpracovanou analýzu rizik, respektive rizikovou zprávu pro účely pojištění?

„Rizikový management není vázán jen na pojištění, existuje nezávisle. Rizika ohrožují dosažení našich cílů, mají potenciálně negativní dopad na naši činnost a s určitou pravděpodobností se u naší činnosti vyskytnou. Řízení rizik se snaží tyto negativní dopady co nejvíce eliminovat. Pro firmu, které záleží na tom, aby měla kvalitně zpracován a následně nastaven pojistný program, je dnes již nezbytné, aby její provoz navštívil riskmanager. Ten provádí šetření v místě pojištění s cílem posouzení reálného stavu rizik. Výstupem prohlídky je tzv. riziková zpráva, která je spojením mezi realitou a pojištěním.Na jejím základě je ve spolupráci s pojišťovnou připraven pojistný program.“

Plný text dalších otázek a odpovědí najdete v přiloženém dokumentu PDF.