Pojištění profesní odpovědnosti v oblasti IT a TELCO

Proč bych si měl uzavřít pojištění profesní odpovědnosti teď, když jsme
bez něj léta fungovali? 

„Společnosti působící v rámci IT sektoru čelí sílícímu tlaku ze strany svých klientů, kteří ve svých kontraktech požadují uzavření pojištění profesní odpovědnosti jejich IT dodavatelů. Navíc profesní riziko, kterému jsou tyto společnosti vystaveny, neustále roste. Potřeba zefektivňování provozu vede stále více firem k používání komplexnějších technologií ve svém podnikání. Tato závislost na informačních systémech však s sebou nese také větší problémy (a vyšší nároky na odškodnění) ve chvíli, kdy jsou takoví klienti přesvědčeni, že jejich požadavky nebyly najatými specialisty naplněny.

Pojištění profesní odpovědnosti poskytuje záchrannou síť pro tyto případy. Mnoho pojistitelů je nyní díky detailním znalostem tohoto rychle se rozvíjejícího sektoru připraveno IT specialistům profesní riziko pojistit a ochránit tím i jejich klienty. Stále se zvyšující specializace upisovatelů přináší vznik řady moderních produktů šitých na míru potřebám tohoto oboru.“