Pojišťovací poradna - Zabezpečení majetku proti odcizení

„Pokud sjednáváte pojištění majetku pro případ odcizení, je třeba věnovat
zvýšenou pozornost správnému sjednání způsobu zabezpečení proti
odcizení krádeží (tj. situaci, kdy pachatel prokazatelně překonal překážky,
chránící věc před odcizením). Pojistné podmínky pojišťoven totiž obvykle
obsahují předepsané způsoby zabezpečení a limity pojistného plnění
v  závislosti na způsobu zabezpečení, které jen zřídka odpovídají vaší reálné
situaci v místě pojištění
. Přitom lze v řadě případů předpisy pojišťoven na
zabezpečení zvláštním ujednáním v pojistné smlouvě částečně přizpůsobit
vašim potřebám a zajistit tak hladký průběh likvidace případné škody. (...)

Proto je efektivnější využít služeb některé nezávislé pojišťovací makléřské
společnosti
, která svým klientům nabízí i služby risk manažera, který provede
rizikovou prohlídku a posoudí nejen způsoby zabezpečení movitých věcí
a zásob proti odcizení, ale rovněž i zabezpečení cenností v trezoru či pokladně
a při přepravě cenností.“

Plný text odpovědi najdete v přiloženém dokumentu PDF.