RESPECT se rozhodl podpořit unikátní projekty, které si zaslouží velký obdiv a respekt.

Prvním projektem je projekt www.silouhlasu.cz - kurzy ovládání počítače hlasem pro handicapované. Díky moderním technologiím lektoři v hlasové posilovně pomáhají těžce handicapovaným osobám ovládat svůj hlas natolik, aby mohli přes PC napsat např. e-mail, dopis nebo komunikovat na sociálních sítích, a to v případě když jim po těžkém úraze nebo nehodě zbude pouze svůj hlas. Hlasoví lektoři tak posouvají osoby s těžkým handicapem na cestě k lepšímu životu. „Je skvělé, že moderní technologie pomáhají tam, kde to má smysl,“ uvedl Ing. Zdeněk Reibl, MBA, generální ředitel a předseda představenstva RESPECT, a. s.

Druhým unikátním projektem, kterému RESPECT fandí a rozhodl jej podpořit, je www.zivotplus.cz - pomoc seniorům a zdravotně postiženým občanům, kteří se snaží udržet co největší soběstačnost, a to je obdivuhodné. Život plus sdružuje seniory a handicapované nejen při vzdělávacích aktivitách, ale také v rámci společenského kontaktu.