RESPECT se stal partnerem konference „Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě“, která proběhla 5. června 2019 v Brně. Hlavními tématy se staly trendy a budoucí vývoj potravinářského průmyslu, kvalita a bezpečnost potravin, zpracování odpadu, trendy nákupních zvyklostí v ČR, Industry 4.0 a mnoho dalších aktuálních témat.

Cílem konference byla podpora rozvoje potravinářských firem a vzájemná výměna zkušeností a názorů představitelů potravinářského průmyslu, obchodu a zástupců podniků a institucí, které se podílejí na rozvoji a zavádění nových technologií a služeb firem v potravinářském průmyslu.

„Jsme rádi, že jsme se stali partnerem potravinářské konference a mohli jsme tak přispět ke sdílení novinek v oblasti pojištění potravinářů, na které se naše společnost také zaměřuje. Nejvíce diskutované téma bylo pojištění odpovědnosti za škody z provozních rizik a účastníci se také zajímali o pojištění speciálních rizik, jako je např. pojištění kontaminace zásob, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku na zdraví a na životě nebo pojištění přerušení provozu v důsledku přerušení dodávek elektřiny, plynu nebo vody,“ uvedla Milena Biolková, ředitelka brněnské pobočky RESPECT a. s.