Společnost RESPECT se stala ve dnech 28. – 29. 11. 2013 partnerem V. Medicínského kongresu, který se tento rok věnoval zejména novému občanskému zákoníku a jeho dopadům na zdravotnictví.

Klíčová témata letošního ročníku byla zaměřena na odškodňování újem na zdraví a specifikaci nového pojetí bolestného a ztížení společenského uplatnění, dále úlohu soudních znalců při stanovení odškodnění, ochranu osobnosti, smlouvu o péči o zdraví a v neposlední řadě se diskutovalo nad novými principy občanského zákoníku.

Součástí kongresu byl tradiční společenský večer, který proběhl v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě.

Druhý den se kongres zabýval právem Evropské unie a přeshraniční zdravotní péčí spolu s očekávanými změnami ve zdravotnické legislativě.

„RESPECT se na kongresu věnoval tématu pojištění profesní odpovědnosti, které pokrývá náklady z profesního pochybení. Pojištění je tak účinným prostředkem, jak eliminovat finanční dopady, které mohou v každodenní zdravotnické praxi nastat,“ sdělil Ing. Jakub Matyáš, ředitel brokingu a mezinárodního obchodu.