RESPECT, a. s., se stal partnerem konference Asociace specialistů pojištění a řízení rizik České republiky, o. s., která proběhla v Praze dne 14. 4. 2015. Mottem konference bylo téma „Pojišťovnictví včera, dnes a zítra“. Účastníci se také dozvěděli, jaké praktické zkušenosti s řízením rizik a pojištění mají mezinárodní advokátní kanceláře či jak zahýbala nová legislativa s odpovědností manažerů.

V neposlední řadě své zkušenosti s likvidacemi pojistných událostí v kontextu NOZ předala Mgr. Marie Lorencová, vedoucí právního oddělení naší společnosti. Konference se taktéž zabývala pojištěním pohledávek na českém trhu, které se stává velmi trendy a zajímavé nejenom pro velké nadnárodní společnosti, ale i malé a střední firmy v tuzemsku.