To, že RESPECT má srdce na správném místě a že pomáhá tam, kde je to potřeba, o tom už snad není pochyb. Vážíme si země, ve které žijeme, a je zapotřebí se neustále společensky zajímat o dění a ctít společenskou odpovědnost. To je i jedna z našich myšlenek v RESPECTu: „pomáhej tam, kde můžeš nebo kde máš možnost“ a tím, se řídí i naši kolegové – sportovci, kteří se rozhodli interně podpořit svým během organizaci, která zajišťuje projekt Silou hlasu, kurzy ovládání počítače hlasem pro handicapované.

Díky moderním technologiím lektoři v hlasové posilovně pomáhají těžce handicapovaným osobám ovládat svůj hlas natolik, aby mohli přes PC napsat např. email, dopis nebo komunikovat na sociálních sítích, a to v případě, když jim po těžkém úraze nebo nehodě zůstane pouze svůj hlas.

Hlasoví lektoři tak posouvají osoby s těžkým handicapem na cestě k lepšímu a samostatnějšímu životu. Naši sportovci vědí, že zdraví není samozřejmá věc a proto se rozhodli, v rámci svého volného času, vyběhat finanční příspěvek, který s radostí předali paní Ditě Horochovské, zakladatelce a ambasadorce projektu Silou hlasu. Šek byl předán 20. 8. na naší pobočce Budějovická Alej, kde si kolegové mohli vyzkoušet speciálním softwarem napsat email a text ve wordu pouze svým hlasem.

Držíme palce všem handicapovaným, kteří svou statečností a odhodláním překonávají každodenní překážky, které jim život přinesl!

Pokud byste věděli o někom, kdo takovou pomoc potřebuje a uvítal by hlasové kurzy, doporučujeme se obrátit na www.silouhlasu.cz