Reakce na zprávu portálu Seznam.cz ze dne 16. 8. 2018 s názvem „Město, kde dominovalo ANO, platí za pojištění firmě spolupracující s Agrofertem. Cena se 18krát zvýšila“

Online portál Seznam Zprávy dne 16. 8. zveřejnil článek týkající se pojištění města Lovosice a makléřské společnosti RESPECT, a. s.  Informace zde uvedené považuje společnost RESPECT, a. s., za hrubě zkreslené, zavádějící a poškozující dobré jméno společnosti RESPECT, a. s.  

Spolupráce RESPECT, a. s., s městem Lovosice se datuje od roku 2011 a k významnému navýšení pojistného došlo v roce 2013 na základě velkých škod z povodní 2012. Hnutí ANO se ujalo úřadu v prosinci 2014. Nelze tedy spojovat navýšení pojistného či spolupráci mezi městem Lovosice a společností RESPECT, a. s., s hnutím ANO.  

Výši pojistného neurčuje makléř, ale pojistný trh,  konkrétně v případě města Lovosic na základě veřejné zakázky podle Zákona o veřejných zakázkách. Výše pojistného také není dána u pojištění majetku počtem obyvatel, jak uvádí autor článku.

Faktory ovlivňující cenu pojištění jsou zejména: hodnota pojišťovaného majetku, rozsah pojišťovaných rizik (např. limit pro riziko povodeň, výše spoluúčasti), expozice vůči riziku ve smyslu opatření snižující riziko (např. existence protipovodňových zábran) a také výše pojistného plnění vyplaceného v minulosti.  Dále ani nelze srovnávat výši pojistného u jiných měst, aniž by se porovnaly parametry pojištění a škodní historie.

Informace v článku jsou zkreslené, neúplné a mohou uvést čtenáře v omyl.

RESPECT, a. s.