Pojišťovací produkty

Nabízíme svým klientům pojištění nemovitosti, majetku i pojištění automobilu a věnujeme se i pojišťování odpovědnosti za újmu – sjednáváme pojištění profesní odpovědnosti, pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli, pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadným výrobkem a pojištění nákladů na stažení výrobku z trhu nebo pojištění odpovědnosti statutárních a dozorčích orgánů společnosti nebo pojištění odpovědnosti za škodu OSVČ.

Dále se věnujeme pojištění pohledávek, speciálních rizik, poskytujeme soukromé pojištění pro management a úspěšně se pohybujeme také v oblasti zaměstnaneckých pojistných programů a soukromých pojištění. Kontaktujte nás pro více informací!