Rok 2010 přinesl v časově krátkých intervalech hned 5 kalamitních událostí. Ze statistik České asociace pojišťoven (ČAP) vyplývá, že zatímco nejrozsáhlejší škodu způsobilo srpnové krupobití, nejvíce pojistných událostí nahlásili klienti pojišťovnám po sněhové kalamitě Daisy.

Následkem rozmarů počasí čelily pojišťovny opakovaně velkému náporu klientů, kteří hlásili škodní události. Od ledna roku 2010 řešily pojišťovny přes 135.000 pojistných událostí způsobených řáděním živlů. To je téměř stoprocentní nárůst oproti stejnému období předchozího roku. Pojistné plnění vyplacené za škody způsobené živly vzrostlo oproti roku 2009 o více než 100 %.

Největší počet škod způsobila již začátkem ledna 2010 sněhová kalamita Daisy. Nejčastější škody byly způsobeny v důsledku tíhy sněhu na střechách budov a na motorových vozidlech. Kromě toho pojišťovny evidovaly škodní události související s pádem těžkých rampouchů. Lednová sněhová nadílka si v rámci 51 tis. pojistných událostí vyžádala pojistné plnění v rozsahu více než jedné miliardy Kč, což je téměř třikrát více než v zimní sezóně 2009.

Ani povodně na sebe nenechaly dlouho čekat. V květnu zasáhly severní Moravu a Slezsko, na konci prvního srpnového týdne se pak vylily vodní toky na severu Čech. Do stejných míst v severních Čechách se voda vrátila znovu koncem září. Mezi nejčastější škody, které vodní živel napáchal, patří stržené mosty a poničené úseky silnic, pobořené či velmi poškozené domy a interiéry nebo škody na motorových vozidlech. V případě zářijových „Svatováclavských povodní“ se objevovaly ve zvýšené míře i zemědělské škody. Pojišťovny řešily 36 tisíc pojistných událostí v celkovém rozsahu bezmála za 4 mld. Kč.

Řádění živlů vyvrcholilo srpnovým krupobitím v Praze a okolí, které během několika desítek minut napáchalo přes 47 tis. pojistných událostí za více než 4 a půl mld. Kč. Stejně jako v případě povodní, se počet škod způsobených vichřicí a krupobitím navýšil téměř o 50% oproti předchozímu roku a pojišťovny vyplatily na pojistném plnění o 62% vyšší částku. V případě krupobití se jednalo zejména o škody na autech (rozbitá skla, poničené karoserie) a na majetku (rozbité střechy, skleněné výplně, poničené fasády domů).

Společnost RESPECT v roce 2010 registrovala téměř 700 pojistných událostí způsobených některým z živelních rizik s celkovým vyplaceným pojistným plněním dosahujícím částky cca 125 mil. Kč. Z přírodních katastrof byly nejpočetněji zastoupeny tíha sněhu a námrazy (110 registrovaných škod, plnění téměř 20 mil. Kč), záplava a povodeň (92 registrovaných škod, plnění téměř 32 mil. Kč), vichřice a krupobití (84 registrovaných škod, plnění přesahující 12 mil. Kč).