Oznámením dle zákona o ochraně oznamovatelů je každé oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti pro Společnost, a které současně má znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví pokutu, jejíž horní hranice činí alespoň 100.000,- Kč, nebo které porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie upravující oblasti dle § 2 odst. 1 písm. d)1 zákona o ochraně oznamovatelů.