Pojistný trh roku 2009 zaznamenal oproti roku 2008 poloviční růst, přesto zásadně nepodlehl vlivům hospodářské krize.

Celkový objem předepsaného pojistného vzrostl meziročně o 2,5 % na 139,9 mld. Kč. Tempo růstů životního pojištění se meziročně zvýšilo o výrazných 5,1 %, u neživotního pojištění statistiky zaznamenaly stagnaci +0,6 %. I přes očekávané zpomalení dynamiky tempa růstu vykazují aktuální údaje členů České asociace pojišťoven za rok 2009 pozitivní výsledky, čímž potvrzují dlouhodobou stabilitu odvětví. Výrazný je meziroční nárůst u životního pojištění. Neživotní pojištění naopak stagnuje. Na stagnaci se z velké části podílí všechny kategorie pojištění odpovědnosti ha škody; u pojištění vozidel má pak pokles přímou souvislost s poklesem prodeje vozidel v loňském roce. Naopak stabilní zájem vykazuje kategorie podnikatelských rizik, jimiž se firmy snaží chránit svůj majetek proti hrozícím živelním katastrofám i jiným nepříznivým vlivům.