Pojistné zprostředkované makléři překročilo 21 mld. Kč

Pojistné zprostředkované makléři překročilo 21 miliard korunObjem pojistného, které loni zprostředkovaly makléřské společnosti sdružené v Asociaci českých pojišťovacích makléřů (AČPM) pro pojišťovny, stoupl na 21,35 miliardy korun, což proti předchozímu roku znamená nárůst o 5,2 procenta. Rozhodující část z této sumy tvořilo neživotní pojištění, na něž připadlo 94 procent celkového pojistného. Kromě toho zprostředkovali makléři zajistné smlouvy v objemu 3,76 miliardy korun.

„Makléřské obchody loni rostly opět poněkud rychleji než celý domácí pojišťovací trh, i když i u nich bylo možné pozorovat pokles tempa růstu, zvláště pak v závěru roku předznamenaném finanční krizí,“ uvedl předseda AČPM Zdeněk Voharčík.

Podle něho však dopady hospodářské recese na pojistný trh byly dosud v porovnání s jinými segmenty ekonomiky jen malé. „V pojišťovnictví se vlivy zpomalení ekonomického růstu projevují až se zpožděním,“ řekl Voharčík.

Asociace českých pojišťovacích makléřů sdružovala na konci loňského roku 104 makléřských společností, zahrnující jak velké firmy se zprostředkovaným pojistným přesahujícím miliardu korun, tak i menší makléřské firmy. Na prvních deset největších společností přitom připadá 60 procent zprostředkovaného pojistného. Podle kvalifikovaných odhadů realizují členové AČPM celkem přes 90 procent makléřských obchodů v České republice.

Naprostou většinu pojistného v novém obchodu (podle metodiky ČNB) – kolem 90 procent – zprostředkují členové AČPM pro domácí pojišťovny, zvláště pak pro Kooperativu, Českou pojišťovnu a ČSOB Pojišťovnu, na něž loni připadlo téměř 30 procent všech obchodů. Zatímco však u Kooperativy a České pojišťovny se v posledních letech podíl pojistného zprostředkovaného makléři snížil, u ČSOB Pojišťovny zaznamenal prudký vzestup. K dalším velkým partnerům pojišťovacích makléřů patří Allianz, ČPP, Uniqa, Generali či AIG .

Pozornost některých makléřů se v posledních letech zaměřuje stále více i do zahraničí, kde mohou využívat možností jednotného evropského pojistného trhu. Mohou jednak zřizovat pobočky v dalších členských státech EU, spíše však posilují spolupráci se zahraničními pojišťovnami. Zatímco v roce 2005 spolupracovali členové AČPM s 25 zahraničními pojišťovnami, loni již takových pojišťoven bylo 65 a lze očekávat, že tento trend bude pokračovat i v dalších letech. Počet domácích i zahraničních pojišťoven, s nimiž členové AČPM spolupracují, loni stoupl z 87 na 108.

„Členové AČPM umisťují své obchody u čím dal vyššího počtu pojišťoven a s hlubokou znalostí nabídky pojistných produktů, což je z pohledu klientů velmi vítané,“ uvedl Zdeněk Voharčík.

Zdroj: AČPM