Jaké pojistné události řeší čeští a slovenští zemědělci? Co lze všechno pojistit – chmel, obilí, krávu, zemědělskou techniku? Na to jsme se zeptali Ing. Evy Gmentové, ředitelky divize AGROFOOD.

Proč jste se rozhodli založit vlastní divizi AGROFOOD?
Díky neustále rostoucímu zájmu zemědělských a potravinářských společností o kvalitní pojištění a správu pojistných programů, které by měly ochránit vznik případných rizik pro podnikatele, se akciová společnost RESPECT rozhodla před rokem vytvořit vlastní divizi, se specializací na oblast zemědělské produkce a potravinářské výroby. Kvalitní pojištění jde ruku v ruce s produkcí kvalitních potravin.

Jaký je důvod zvyšujícího se zájmu o pojištění v rámci zemědělské a potravinářské produkce?
Výroba potravin, ať hovoříme o zemědělské prvovýrobě, nebo o zpracovatelském průmyslu, je nejen energeticky velmi náročná, ale i jinak celkově nákladná. Jakékoliv poškození produkce znamená jak pro zemědělce, tak pro zpracovatele, velkou finanční ztrátu. Každý zkušený manažer si už v dnešní době umí spočítat, že prevence je z hlediska ekonomické stability společnosti důležitá. A mezi preventivní opatření patří kvalitní risk management a pojištění ušité na míru, a to vše naše makléřská společnost, konkrétně divize AGROFOOD, našim klientům zajišťuje. Kvalitní pojištění zajistí finanční náhradu v případě, kdy nastane nepředvídaná událost, která pro klienta představuje škodu, již utrpěl. V případě zemědělských prvovýrobců tak pojištění pokryje finanční ztrátu z poškozené produkce například při zničení plodiny krupobitím a úhynem chovaných zvířat. Potravinářské společnosti zase nejvíce zajímá pojištění nákladů, které jim mohou vzniknout při stahování náhodně kontaminovaného výrobku z prodejní sítě. I v tomto případě pojištění dokáže pokrýt veškeré náklady, které výrobci vzniknou, včetně potřebné inzerce.

Co lze všechno pojistit?
Téměř vše na co si vzpomenete. Lze pojistit plodiny, zvířata, zemědělské stroje ale i riziko kontaminace potravin či přerušení výroby z důvodu výpadku elektrického proudu a již zmíněné náklady na stažení výrobku z trhu.

Jaké jsou nejčastější pojistné události?
Nejčastěji se s našimi klienty potkáváme na poli. Ať už je to proto, že jejich plodiny byly zničeny krupobitím, nebo došlo k vymrznutí ozimých plodin nebo, jako v letošním roce, že byla celá jejich produkce zničena záplavou. Dalšími nejčastějšími případy, kdy se s našimi zemědělci potkáváme, jsou poškozené zemědělské stroje. V tom případě se scházíme v dílně nebo servisu nad jednotlivými díly buď z mlátičky, nebo traktoru anebo jiného speciálního zemědělského „vehiklu“, a řešíme rozsah poškození daného stroje. Bohužel dost často se potkáváme i v případě požáru, ať už jsou to shořelé sušičky, nebo vyhořelé objekty a to nejen seníky.