Pojištění motorových vozidel je určeno pro:

 • každou fyzickou i právnickou osobu, která vlastní nebo provozuje motorová vozidla

Co je možné v rámci pojištění vozidel pojistit:

Základní krytí:

 • Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinné ručení)
 • Havarijní pojištění

Doplňkové pojištění:

 • Pojištění nadstandardních asistenčních služeb
 • Pojištění skel
 • Pojištění úrazu dopravovaných osob
 • Pojištění zavazadel
 • Pojištění sportovní výbavy
 • Pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla

Speciální pojištění:

 • Pojištění ochrany pořizovací ceny (GAP)
 • Pojištění činnosti vozidla jako pracovního stroje

Vztahuje se na:

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinné ručení) kryje:

 • Újmu na zdraví / životě
 • Újmu na majetku
 • Újmu s povahou ušlého výdělku / zisku
 • Náklady na právní zastoupení v souvislosti s uvedenými body

Havarijní pojištění vozidla je možné sjednat v rozsahu:

 • Havárii
 • Živelní rizika
 • Odcizení
 • Vandalismus

Doplňkové pojištění k pojištění vozidel:

 • Asistenční služby
 • Pojištění skel
 • Pojištění úrazu dopravovaných osob
 • Pojištění zavazadel
 • Pojištění sportovní výbavy
 • Činnost vozidla jako pracovního stroje
 • Pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla

Sjednáváme Pojištění letadel, lodí a dalších dopravních prostředků. Pojišťujeme také speciální rizika. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Kontakt:
Blanka Kebrtová
Ředitelka divize pojištění motorových vozidel RESPECT, a.s.
Mobil: +420 737 271 473
Email: blanka.kebrtova@respect.cz