Rodinný dům

Jedná se o pojištění trvale obývaného rodinného domu nebo domu ve výstavbě. Současně je možné pojistit i vedlejší budovy. Pojištění zahrnuje různá pojistná nebezpečí, doplňkově lze sjednat některá připojištění.

Exkluzivní podmínky
Možnost pojištění v záplavových zónách, kde se povodeň v uplynulých letech vyskytla víckrát než jednou, sazby pojistného nejsou navýšeny.

Pojištění nemovitosti se vztahuje i na elektroniku a elektrická zařízení poškozená přepětím.

Pojištění se vztahuje na náklady na opravu či vyčištění studny, k jejímuž poškození dojde v příčinné souvislosti s pojištěnými riziky, maximální roční limit je 30 000 Kč.

Pojistná částka
Stanovuje ji na vlastní odpovědnost pojistník, v případě stanovení nižší pojistné částky než je skutečná hodnota, nastane podpojištění. V případě podpojištění sníží pojistitel pojistné plnění.

Pojistný rozsah
požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, mráz na vodovodním a topném systému
záplava, povodeň, vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námrazy
sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení sněhových lavin, zemětřesení
únik kapaliny z technického zařízení, pád stromu, stožáru nebo jiného předmětu, kouř, aerodynamický třesk, náraz dopravního prostředku

Pojištění odcizení a vandalismu
Je možné sjednat doplňkově, pro toto riziko se sjednává zvláštní limit.

Spoluúčast
1 000 Kč

Limity plnění z pojistné částky

Vedlejší stavby, oplocení, stavební materiál

200 000 Kč

Studna: náklady na opravu a vyčištění

30 000 Kč

Výrobky sloužící k opravě pojištěné budovy

50 000 Kč

Odcizení příslušenství budov u rozestavěné nemovitosti před zkolaudováním stavby

100 000 Kč

Náklady na odvrácení a zmírnění pojistné události

10% z pojistné částky

Náklady na odklizení zbytků z důvodu bezpečnostních, hygienických nebo jiného veřejného zájmu

5% z pojistné částky

Náklady na zpracování projektové dokumentace vyžadované k uvedení věci do původního stavu v souvislosti s poj.událostí

2% z pojistné částky

Připojištění
Vedlejší stavby
Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti
Domácí asistence Plus

Slevy
Sleva za spoluúčast, za propojištěnost
Sleva za roční frekvenci placení: 6%

Kalkulace – modelový příklad

Předmět pojištění

Pojistná částka

Pojistné

Rodinný dům

2 000 000 Kč

2 620 Kč

Rodinný dům – odcizení a vandalismus

200 000 Kč

378 Kč

Vedlejší stavby

200 000 Kč

240 Kč

Vedlejší stavby – odcizení a vandalismus

50 000 Kč

162 Kč

Přepětí - elektronika

30 000 Kč

v ceně

Vyčištění studny

30 000 Kč

v ceně

Odpovědnost z držby nemovitosti

2.000.000/1.000.000/500.000

176 Kč

Spoluúčast

1 000 Kč

-

Běžné roční pojistné

 

3 576 Kč

Zvýhodněné roční pojistné pro OS

 

1 825 Kč

Pokud máte zájem o pojištění rodinného domu, vyplňte formulář s podrobnějšími údaji nebo kontaktní formulář a pracovník společnosti RESPECT Vás bude kontaktovat.