Rekreační objekt

Pojištěny jsou budovy přechodně obývané, jedná se o rekreační nemovitosti jako jsou chalupy a chaty. Kromě hlavní budovy je možné pojistit také ostatní objekty, které jsou umístěny na stejném pozemku. Kromě budovy je možné pojistit movité věci, které tvoří zařízení rekreační domácnosti.

Exkluzivní podmínky:
Možnost pojištění v záplavových zónách, kde se povodeň v uplynulých letech vyskytla víckrát než jednou, sazby pojistného nejsou navýšeny.

Pojištění nemovitosti se vztahuje i na elektroniku a elektrická zařízení poškozená přepětím.

Pojištění se vztahuje na náklady na opravu či vyčištění studny, k jejímuž poškození dojde v příčinné souvislosti s pojištěnými riziky, maximální roční limit je 30 000 Kč.

Pojistná částka:
Stanovuje ji na vlastní odpovědnost pojistník, v případě stanovení nižší pojistné částky než je skutečná hodnota, nastane podpojištění. V případě podpojištění sníží pojistitel pojistné plnění.

Pojistný rozsah:
požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla

záplava, povodeň, vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námrazy

sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení sněhových lavin, zemětřesení

únik kapaliny z technického zařízení, pád stromu, stožáru nebo jiného předmětu, kouř, aerodynamický třesk, náraz dopravního prostředku

Pojištění odcizení a vandalismu
Je možné sjednat doplňkově, pro toto riziko se sjednává zvláštní limit.

Spoluúčast:
1 000 Kč

Limity plnění z pojistné částky:

Nemovitost

Vedlejší stavby, oplocení, stavební materiál

50 000 Kč

Studna: náklady na opravu a vyčištění

30 000 Kč

Výrobky sloužící k opravě pojištěné budovy

20 000 Kč

Náklady na odvrácení a zmírnění pojistné události

5% z pojistné částky

Náklady na odklizení zbytků z důvodu bezpečnostních, hygienických nebo jiného veřejného zájmu

3% z pojistné částky

Náklady na zpracování projektové dokumentace vyžadované k uvedení věci do původního stavu v souvislosti s poj.událostí

1% z pojistné částky

Domácnost

Výpočetní technika

20 000 Kč

Elektronika

10 000 Kč

Zahradní technika (sekačky, pily)

20 000 Kč

Jízdní kola

25 000 Kč

Malá plavidla

20 000 Kč

Domácí a drobná zvířata

10 000 Kč

Náhradní díly osobních automobilů a motocyklů

10 000 Kč

Dětský kočárek nebo invalidní vozík

10 000 Kč

Stavební součásti

30 000 Kč

Věci v nebytových prostorách

dle varianty 10 000 Kč, 20 000 Kč nebo 15% z PČ pro odcizení

 

Připojištění:
Vedlejší stavby

Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti

Speciální pojištění:
Věci sloužící k výdělečným účelům nebo k výkonu povolání
Skla a sklokeramická varná deska

Slevy:
Sleva za spoluúčast, za propojištěnost, za zabezpečení
Sleva za roční frekvenci placení: 6%

Kalkulace – modelový příklad:

Předmět pojištění

Pojistná částka

Pojistné

Rekreační nemovitost

2 000 000 Kč

2 620Kč

Rekreační nemovitost – odcizení a vandalismus

200 000 Kč

240Kč

Rekreační domácnost

300 000 Kč

792Kč

Rekreační domácnost – odcizení a vandalismus

200 000 Kč

150Kč

Přepětí - elektronika

30 000 Kč

v ceně

Vyčištění studny

30 000 Kč

v ceně

Spoluúčast

1 000 Kč

-

Běžné roční pojistné

 

3 802Kč

Zvýhodněné roční pojistné pro OS

 

1 935Kč

 

Pokud máte zájem o pojištění rekreačního objektu, vyplňte formulář s podrobnějšími údaji nebo kontaktní formulář a pracovník společnosti RESPECT Vás bude kontaktovat.