Rozhovor s Ing. Alešem Pláškem, specialistou divize INDUSTRY společnosti RESPECT, a. s., který se svým týmem dennodenně řeší nejen pojistné programy, ale i pojistné události i náklady na odstranění neplánovaných poruch strojů svých klientů.