Dodávky zboží nebo poskytování služeb na zahraničních ale i tuzemských trzích s sebou přinášejí řadu rizik, a to v různých fázích přípravy nebo realizace obchodního případu. Na jedné straně to může být zapříčiněno špatnou strategií podniku a na straně druhé nevhodnou volbou odběratele, který není schopen nebo ochoten platit své závazky včas a řádně. Jak tedy získat to, co podnikateli po právu náleží?

Factoring, nebo pojištění pohledávek?

Na trhu existují dvě možnosti finančních instrumentů, které mohou zabezpečit návratnost pohledávky, a to factoring nebo pojištění pohledávek.

  • Factoringem se klient sice rychleji dostane k penězům a zlepší si cash flow, ale na rozdíl od pojištění pohledávek je to relativně dražší finanční nástroj.
  • Pojištění pohledávek je nejlacinější způsob ochrany rizik vzniklých z neuhrazených pohledávek, který řeší problematiku komplexně. Pojištění pohledávek oproti factoringu má další nespornou výhodu, že pojišťovny poskytují klientům další služby spojené s řízením rizik jako např. prevenci, tedy prověření stability odběratele před uzavřením kontraktu, dále monitorování, průběžné prověřování odběratelů, odškodnění v případě komerčních, teritoriálních nebo politických rizik a v neposlední řadě vymáhání pohledávek.

Obecně lze říci, že pojištění pohledávek je možné považovat za jeden z nejefektivnějších a zároveň nejlacinějších nástrojů k zabezpečení návratnosti pohledávek. Nezanedbatelný je i význam pojištění úvěrů jako nástroje na financování bankou. Pokud je pohledávka pojištěna, lze ji využít jako ručení pro banku při poskytování úvěru. Podniky mají vybudovány pojistné programy na ochranu svých zaměstnanců, svých budov, svého zařízení, svého zboží a důraz začínají také klást na ochranu jedné a často objemově obrovské položky svých aktiv - účetní pohledávky. Je pravdou, že rok od roku se situace zlepšuje, protože podniky pochopily, že prevence je nejlepší ochranou podnikání. „V porovnání s rokem 2012 jsme evidovali 30 klientů s 35 uzavřenými pojistnými smlouvami, v roce 2013 již klientů bylo celkem 57 s celkem uzavřenými 66 pojistnými smlouvami, což je roční nárůst klientů o 47 % a očekáváme, že zájem o pojištění podnikatelských pohledávek bude mít z dlouhodobého hlediska rostoucí tendenci, i s ohledem na ekonomickou situaci na trzích,“ uvedl Ing. Jan Zoul, specialista na pojištění pohledávek.