Jedná se o pojištění pro případ vzniku škody, kterou způsobil zaměstnanec při plnění pracovních povinností, které mu plynou z pracovního vztahu.

Pojištění se vztahuje na obecnou odpovědnost za škodu, kterou způsobí zaměstnanec zaměstnavateli při plnění pracovních povinností nebo v přímé souvislosti s nimi, tedy škodu, za kterou odpovídá podle ustanovení zákoníku práce nebo obdobného tuzemského právního předpisu.

Je-li to v pojistné smlouvě ujednáno, pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou na dopravních prostředcích zaměstnavatele, jakož i odpovědnost za škodu způsobenou mimo území České republiky.

Na rozdíl od "běžné občanské" odpovědnosti, která nám ukládá povinnost nahradit veškerou způsobenou škodu, výše náhrady škody způsobené při výkonu zaměstnání je omezena zákoníkem práce.

Zaměstnavatel může požadovat náhradu maximálně ve výši 4,5 násobku průměrného měsíčního výdělku.

Výjimku představují škody způsobené schodkem na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat - tj. hodnotách svěřených na základě dohody o hmotné odpovědnosti (peníze, ceniny, zboží atd.), a škody způsobené ztrátou svěřených předmětů - tj. předmětů svěřených na základě písemného potvrzení (nářadí a nástroje, ochranné pracovní prostředky, mobilní telefony, notebooky apod.). Zaměstnavatel je oprávněn požadovat náhradu veškeré takto způsobené škody.
 
Chci se dozvědět bližší informace o tomto produktu.
Pokud máte zájem o tento druh pojištění, vyplňte kontaktní formulář a pracovník společnosti RESPECT se s Vámi spojí a sjedná s Vámi pojištění.

Kontaktní osoba:
Iveta Micková
tel: +420 227 200 158
mobil: +420 739 343 733
email: iveta.mickova@respect.cz