Pojištění odpovědnosti statutárních a dozorčích orgánů společnosti – D&O

Pojištění odpovědnosti statutárních a dozorčích orgánů společnosti – D&O

Členové statutárních a dozorčích orgánů jsou z právního hlediska vystaveni daleko větší odpovědnosti, než jaké by byli vystaveni na základě pracovněprávní legislativy. Jejich osobní odpovědnost za výkon jejich funkcí je téměř neomezená.

Je určeno na:

 • členy představenstva, jednatele
 • dozorčí radu, fakultativní orgány
 • manažery s rozšířenou odpovědností
 • prokuristy

Vztahuje se pro:

 • náklady na úhradu oprávněného nároku finanční škody
 • náklady právního zastoupení
 • náklady na šetření
 • náklady na očištění dobrého jména
 • retroaktivní krytí pro porušení povinností před počátkem pojištění
 • rozšíření krytí o dodatečné období
 • rozšíření krytí o dceřiné společnosti
 • rozšíření krytí o výkon funkce člena orgánu ve společnostech, ve kterých má společnost minoritní majetkový podíl

Zeptejte se nás. Rádi Vám poskytneme více informací.

Kontakt:
Martin Klouček, MBA
Broking Manager
Tel: +420 227 200 120
Mob: +420 604 216 559
Email: martin.kloucek@respect.cz