Jedná se o pojištění trvale nebo přechodně obývané nemovitosti, tzn. rodinného domu, bytu nebo rekreačního objektu. Současně je možné pojistit i vedlejší budovy, které se nacházejí na stejném pozemku s hlavní budovou. Kromě dokončených nemovitostí lze pojistit i budovy ve výstavbě. Pojištění zahrnuje vyjmenovaná pojistná nebezpečí, doplňkově lze sjednat některá připojištění.

Exkluzivní podmínky:
Odchylně od pojistných podmínek nabízíme tyto výhody:
Pojištění v záplavových zónách bez navýšení pojistného.
Sazby pojistného jsou shodné pro trvale i přechodně obývané nemovitosti.
Vyšší limit na odcizení a vandalismus než u standardního produktu s možností navýšení.
Pojištění elektromotorů bez limitu.
V základním rozsahu je zahrnuto pojištění skel.
Pojištění se vztahuje na náklady na opravu či vyčištění studny, k jejímuž poškození dojde v příčinné souvislosti s povodní či záplavou, maximální roční limit je 30 000 Kč.
Součástí pojištění je i asistenční služba HOME ASISTANCE.

Pojistná částka:
Stanovuje si ji na svou odpovědnost pojistník a je stanovena v nových cenách (odpovídá ceně znovu pořízení).

Pojistný rozsah:

  • požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla
  • vichřice, krupobití, tíha sněhu a námrazy
  • zemětřesení, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin
  • pád stromů, stožárů, náraz dopravního prostředku, aerodynamický třesk
  • záplava, povodeň,
  • voda unikající z vodovodního zařízení
  • odcizení věcí krádeží nebo loupeží, vandalismus
  • elektromotory, skla

Spoluúčast:
1 000 Kč

Limity plnění z pojistné částky:

Odcizení a vandalismus

3% z PČ

Elektromotory

bez limitu

Pojištění skel

50 000 Kč

Vedlejší stavby

do výše PČ pro vedlejší stavbu

Studna: náklady na opravu a vyčištění

30 000 Kč

Připojištění:
Odcizení a vandalismus – navýšení o 10% z PČ
Odpovědnost z držby nemovitosti

Slevy:
Speciální sleva pro členy Odborového svazu:
50%

Kalkulace – modelový příklad – rodinný dům:

Předmět pojištění

Pojistná částka

Pojistné

Rodinný dům

2 000 000 Kč

1 400 Kč

Vedlejší stavby – garáž

200 000 Kč

140 Kč

Povodeň a záplava

2 000 000 Kč

400 Kč

Vyčištění studny

30 000 Kč

v ceně

Odcizení a vandalismus

60 000 Kč

v ceně

Elektromotory

bez limitu

v ceně

Pojištění skel

50 000 Kč

v ceně

Odpovědnost z držby nemovitosti

2.000.000/1.000.000/500.000

400 Kč

Asistenční služba

dle rozsahu VPP

-

Spoluúčast

1 000 Kč

-

Roční pojistné

 

2 340 Kč

Zvýhodněné roční pojistné pro členy OS

 

1 170 Kč

 

Chci se dozvědět bližší informace o tomto produktu.
Pokud máte zájem o tento druh pojištění, vyplňte pro sjednání formulář s podrobnějšími údaji a nebo pouze kontaktní formulář a pracovník společnosti RESPECT Vás bude kontaktovat a sjedná s Vámi pojištění