Předmětem pojištění jsou movité věci, které tvoří soubor zařízení trvale obývané domácnosti. Jedná se o věci ve vlastnictví členů domácnosti. Kromě věcí uložených v bytě pojištěné domácnosti jsou pojištěny také věci v nebytovém prostoru na stejné adrese jako je pojištěná domácnost. Pojištění se vztahuje na různá pojistná nebezpečí, je možné zvolit pojistný rozsah ze dvou variant. Plnění za jednotlivé vyjmenované skupiny věcí je omezeno limitem daným pojišťovnou. Limity se odvíjí od zvolené varianty pojistného krytí. Doplňkově lze sjednat k pojištění domácnosti různá připojištění.
Speciální sleva pro zaměstnance AGROFERT, a.s.:
20% sleva

Chci se dozvědět bližší informace o tomto produktu.
Pokud máte zájem o tento druh pojištění, vyplňte pro sjednání pojištění formulář s podrobnějšími údaji a nebo pouze kontaktní formulář a pracovník společnosti RESPECT Vás bude kontaktovat a sjedná s Vámi pojištění.