Jedná se o pojištění bytu v osobním vlastnictví včetně nebytového prostoru a vedlejších místností, které jsou užívány s bytem.

Exkluzivní podmínky
Možnost pojištění v záplavových zónách, kde se povodeň v uplynulých letech vyskytla víckrát než jednou, sazby pojistného nejsou navýšeny.

Pojištění nemovitosti se vztahuje i na elektroniku a elektrická zařízení poškozená přepětím.

Pojistná částka
Stanovuje ji na vlastní odpovědnost pojistník, v případě stanovení nižší pojistné částky než je skutečná hodnota, nastane podpojištění. V případě podpojištění sníží pojistitel pojistné plnění.

Pojistný rozsah
požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, mráz na vodovodním a topném systému
záplava, povodeň, vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námrazy
sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení sněhových lavin, zemětřesení
únik kapaliny z technického zařízení, pád stromu, stožáru nebo jiného předmětu, kouř, aerodynamický třesk, náraz dopravního prostředku

Pojištění odcizení a vandalismu
Je možné sjednat doplňkově, pro toto riziko se sjednává zvláštní limit.

Spoluúčast
1 000 Kč

Limity plnění z pojistné částky:

Výrobky sloužící k opravě pojištěné budovy

200 000 Kč

Odcizení příslušenství budov u rozestavěné nemovitosti před zkolaudováním stavby

100 000 Kč

Náklady na odvrácení a zmírnění pojistné události

10% z pojistné částky

Náklady na odklizení zbytků z důvodu bezpečnostních, hygienických nebo jiného veřejného zájmu

5% z pojistné částky

Náklady na zpracování projektové dokumentace vyžadované k uvedení věci do původního stavu v souvislosti s poj.událostí

2% z pojistné částky

 

Připojištění
Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti
Domácí asistence Plus

Slevy
Sleva za spoluúčast, za propojištěnost
Sleva za roční frekvenci placení: 6%

Kalkulace – modelový příklad:

Předmět pojištění

Pojistná částka

Pojistné

Bytová jednotka

2 000 000 Kč

2 300 Kč

Bytová jednotka – odcizení a vandalismus

200 000 Kč

194Kč

Přepětí - elektronika

30 000 Kč

v ceně

Odpovědnost z držby nemovitosti

2.000.000/1.000.000/500.000

176Kč

Spoluúčast

1 000 Kč

-

Běžné roční pojistné

 

2 670Kč

Zvýhodněné roční pojistné pro OS

 

1 364Kč

Pokud máte zájem o pojištění bytové jednotky, vyplňte formulář s podrobnějšími údaji nebo kontaktní formulářa pracovník společnosti RESPECT Vás bude kontaktovat.