Počátkem roku 2013 dochází k velkým změnám v důchodovém systému ČR. Občané se budou i nadále účastnit I. (povinného) pilíře. Zároveň však mají možnost dobrovolně vstoupit do II. pilíře (důchodové spoření) s tím, že od okamžiku vstupu, bude jejich povinností zůstat v tomto novém systému až do důchodového věku. Současně dochází ke změnám III. pilíře – penzijní připojištění, resp. od počátku roku 2013 nový produkt na bázi penzijního připojištění – doplňkové penzijní spoření.

Struktura penzijního systému po důchodové reformě

I. pilíř Státní průběžný systém, založený na průběžném financování (vybrané pojistné je ihned použito na výplatu penzí) a mezigenerační solidaritě.

II. pilíř Nově zřízený pilíř, do kterého bude možné dobrovolně vstoupit, ovšem poté již bude povinnost setrvat v něm až do důchodového věku (princip osobních důchodových účtů).

III. pilíř I nadále se jedná o plně dobrovolný systém vycházející z penzijního připojištění, které se upravuje, nové smlouvy se uzavírají pod názvem doplňkové penzijní spoření.

Nejdůležitější informace o II. pilíři

  • pokud se účastník rozhodne do II. pilíře vstoupit, musí zde setrvat až do důchodového věku,
  • účastníkům bude do penzijní společnosti převedena část odvodu na důchodové pojištění z I. pilíře (3 %), spolu s 2 % vlastních prostředků účastníka (z hrubé mzdy). Odvod důchodového pojištění do I. pilíře bude snížen z 28 % na 25 %,
  • účastník má možnost volby investování mez 4 povinnými fondy, které negarantují návratnost vložených prostředků – fond státních dluhopisů, konzervativní fond, vyvážený a dynamický fond (mezi jednotlivými fondy v rámci pilíře bude možné přestupovat),
  • za vedení smlouvy v penzijních společnostech jsou stanoveny poplatky,
  • až při odchodu do důchodu si můžete vybrat způsob výplaty (doživotní starobní důchod, doživotní starobní důchod s pozůstalostním důchodem na 3 roky nebo starobním důchodem na dobu 20 let).

Jelikož se jedná o velmi zásadní rozhodnutí, je vhodné tento krok pečlivě rozvážit a konzultovat s důvěryhodným odborníkem, který Vám celý systém vysvětlí a upozorní Vás nejen na výhody, ale také možná rizika a povinnosti.