S ohledem na nárůst počtu likvidovaných škod klientů společnosti RESPECT bylo likvidační oddělení posíleno o ředitelskou pozici, na kterou byla jmenována Ing. Pavla Vypiorová.

 

Ing. Pavla Vypiorová

 

Pavla se celý svůj profesní život pohybuje v pojišťovacích makléřských společnostech. Po absolvování České zemědělské univerzity v Praze nastoupila do společnosti STACH & S.T., a.s., kde pomáhala klientům v oblasti pojištění od samotného počátku, tzn. od vydefinování rizik, přípravy pojistného programu až po likvidaci škod na pozici broker. Ona sama k tomu nyní říká: „V případě, že člověk má možnost projít všemi stupni této práce, vyzkouší si jak těžké je klienta získat, přesvědčit o správném rozsahu pojištění a výběru pojistitele, a především jak si následně svou práci obhájit při likvidaci škod, získá tím komplexní pohled na problematiku pojištění. To mu následně pomáhá se vcítit do každodenních strastí klientů, kteří vkládají svou plnou důvěru do rukou makléře s očekáváním, že porozumí jejich potřebám a je schopen v případě jakékoliv pojistné události rychle pomoci při jejím řešení, protože likvidace škod je alfou a omegou pojištění.

Společnost RESPECT je typem společnosti, která svou službu klientům zakládá především na kvalitě servisu, který je pro naši společnost základním kamenem, který chceme vždy garantovat. A to nejen v oblasti příprav pojistného programu, ale především v likvidaci škod, což je chvíle, kdy se ukáže, jak je důležité mít za sebou spolehlivého partnera v podobě pojišťovacího makléře.

Cílem divize likvidace pojistných událostí pod vedením Ing. Pavly Vypiorové je nejen udržet vysokou kvalitu servisu v oblasti likvidace škod, ale především její neustálé zdokonalování tak, abychom se mohli v budoucnu profilovat v jedinečné kvalitě, kterou žádná jiná společnost na trhu není schopná poskytnout. Základem jsou vysoce kvalifikovaní zaměstnanci, kteří jsou rozděleni podle oborů našich klientů tak, aby v dané oblasti mohli vzhledem ke své úzké specializaci poskytnout nejprofesionálnější služby (města a kraje, přeprava, výrobní a stavební společnosti, zdravotnictví, ubytovací služby apod.). Každý likvidátor je od roku 2013 úzce profilován v určitém oboru, na který bude soustavně proškolován, a certifikace likvidátorů by měla být v krátkém časovém horizontu převedena z obecné roviny do roviny úzce specializované. Neustále bude také cíleno na inovativní přístup ve vývoji atraktivních pojistných produktů tak, aby byly uspokojeny i ty nejnáročnější skupiny klientů naší společnosti.