Díky neustále rostoucímu zájmu ze strany zemědělských a potravinářských společností o správu pojistného programu, přistoupil RESPECT k založení nové divizní složky v rámci organizační struktury nesoucí název AGROFOOD, která se bude specializovat právě na oblast zemědělské produkce a potravinářské výroby.

Ředitelkou této divize byla jmenována Ing. Eva Gmentová, pracující ve společnosti RESPECT od roku 2007 na pozici Broker Manager. Ing. Gmentová, absolventka Vysoké školy zemědělské v Praze, je považována za uznávanou odbornici v oboru, specializující se právě na oblast zemědělského pojištění. Pro vybudování divize AGROFOOD a její následný rozvoj má tedy ty nejvyšší předpoklady a zkušenosti.