Co získáte s ONLINE.RESPECT

 • Dokonalý online přehled o svých pojistných událostech a pojistných smlouvách 24 hodin 7 dní v týdnu
 • Rychlý přístup a jednoduché intuitivní ovládání
 • Informace z pojistného trhu a řadu užitečných dokumentů ke stažení /manuály, produktové informace, legislativu/

Evidence škod

 • Nahlášení nové škody prostřednictvím online formuláře
 • Upload dokumentů / podkladů k již zaregistrovaným škodám
 • Rozsáhlé možnosti filtrování a výběru zobrazených škod
 • Základní informace o každé škodě vč. informace o stavu řešení škodní události
 • Informace o všech zúčastněných subjektech /pojistitel, pojistník, pojištěný, poškozený/
 • Informace o výši vyplacených záloh, plněních a rezervách na pojistné plnění
 • informace o potřebných a chybějících podkladech nezbytných k vyřízení pojistné události
 • Statistické přehledy a tiskové výstupy
 • Export informací o škodách do MS Excel pro jejich další zpracování

Evidence pojistných smluv

 • Rozsáhlé možnosti filtrování a výběru zobrazených smluv
 • Informace o pojistiteli, pojistníkovi, čísle smlouvy a dodatcích
 • Informace o datu sjednání, počátku a konci pojištění, stavu pojistné smlouvy, datu storna, důvodu zániku atd.
 • Informace o předpisech splátek a platbách pojistného
 • Naskenované kopie pojistných smluv
 • Statistické přehledy a tiskové výstupy vč. exportu do MS Excel
 • Atd.

Poskytujeme pojišťovací služby v širokém spektru oborů podnikání. Vyberte si některý z našich pojistných produktů.

Podpora uživatelů ONLINE.RESPECT
extranet@respect.cz nebo +420 227 200 105