Už tradičně se na konci prázdnin, v sobotu 25. 8. 2012, uskutečnilo v areálu dětské léčebny VESNA sportovně-zábavné dopoledne pro její malé pacienty.

Byl to již třetí ročník charitativního projektu zaměstnanců RESPECTu, na kterém se podílí finančně i organizačně. Pro děti z léčebny je Kouzelný den s Krakonošem příjemné rozptýlení v jejich léčebném pobytu a pro mnohé i překonání sebe sama a svého handicapu.

Na programu bylo 12 tematicky laděných disciplín (například „Nakrmte Trautenberka“, „Anče hledá ztracená vejce“, „Krakonošův rybník“), které jsou zaměřeny zejména na rehabilitaci motorických schopností. Kromě disciplín bylo možné se zúčastnit i doprovodného programu – malování na obličej, atrakce s hasiči nebo projížďky vláčkem; nově byla letos v nabídce canisterapie, která měla mezi dětmi velký úspěch. A samozřejmě nechyběl Krakonoš, tentokrát za doprovodu Anče. Zaměstnanci RESPECTu se podíleli na přípravě akce, mnozí byli zapojeni v průběhu akce na jednotlivých stanovištích, v doprovodném programu nebo v „cíli“, kde se rozdávaly ceny za splněné úkoly