Jak jste se dostala do společnosti RESPECT, a.s. a čím Vás RESPECT zaujal, že jste přijala nabídku práce?

Byla jsem oslovena paní Ing. Reiblovou, MBA s nabídkou pracovní pozice specialista pojištění motorových vozidel (dále jen PMV). Vzhledem k mé ne příliš dlouhé praxi v oboru pojišťovnictví mne zaujala příležitost učit se od skutečných odborníků v oboru a také možnost profesního růstu.

Čím jste doposud ve společnosti prošla?

Nejprve jsem nastoupila na pozici Broker - specialista PMV, kde jsem získala odborné znalosti v oblasti PMV a péči o klienta, po půl roce jsem se stala Obchodním manažerem a věnovala se akviziční oblasti PMV. Po uplynutí jednoho roku mi byla nabídnuta vedoucí pozice v divize PMV a nyní zastávám pozici Ředitelky divize PMV.

Jaká je Vaše současná role ve společnosti? Jaká je Vaše denní náplň?

Nyní nově zastávám pozici Ředitelky divize PMV a mám na starosti kompletní oblast PMV ve společnosti RESPECT, a.s. Zabývám se akviziční činností v oblasti PMV, strategií, metodikou a produktovou částí divize PMV, pečuji o stávající klienty a podílím se na přípravě seminářů pro klienty z oblasti PMV. Současně také poskytuji podporu v oblasti PMV pobočkám společnosti.

V čem je podle Vás společnost RESPECT, a.s. pro Vás zajímavější zaměstnavatel v porovnání s ostatními?

Společnost RESPECT, a.s. poskytne podporu každému, kdo opravdu chce. Každý zaměstnanec má k dispozici široké možnosti interního vzdělávání, díky kterým se z úplného nováčka v oboru může brzy stát plnohodnotný broker. Podpora je poskytována jak ze strany vedení společnosti, jednotlivými kolegy, tak velice propracovaným systémem vzdělávání.

Co byste doporučila mladým absolventům zajímající se o obor pojišťovnictví?

Mladým absolventům bych doporučila jít svou vlastní cestou. Zpočátku může být trnitá, protože pojišťovnictví nepatří mezi jednoduché obory, ale každá cesta vždy někam vede. A musí vést do našeho vytyčeného cíle. Toho lze dosáhnout hlavně pracovitostí, pozitivním myšlením a pílí.