Jak jste se dostal do společnosti RESPECT, a.s. a čím Vás RESPECT zaujal, že jste přijal nabídku práce?

Během studia na VŠE mne kromě obecné ekonomie nejvíce zaujaly předměty jako bankovnictví, pojišťovnictví nebo finanční a pojistná matematika. Jako vedlejší specializaci na magisterském studiu jsem si proto zvolil pojistné inženýrství na fakultě statistiky a informatiky, které mi umožnilo rozšířit základní znalosti z této oblasti získané během bakalářského studia. V okamžiku, kdy jsem začal hledat své první pracovní zkušenosti, bylo logické, že jsem se poohlížel především po pracovních příležitostech ve finančním sektoru. Zcela náhodně jsem při tom zahlédl na konci 4. ročníku studia na nástěnce katedry pojišťovnictví inzerát hledající studenta nebo absolventa na pozici Broker – asistent do makléřské pojišťovací společnosti RESPECT. Firma na mne tehdy působila velmi seriózně a poté, co jsem si pročetl její webové stránky a zjistil, čím přesně se zabývá a kdo všechno jsou její zákazníci, byl jsem přesvědčen, že by to mohla být pro mne zajímavá zkušenost a perspektivní pracovní příležitost. Odeslal jsem proto do RESPECTu svůj životopis s motivačním dopisem a netrpělivě čekal, jak to dopadne. Nakonec se na mne štěstí usmálo a poté, co jsem absolvoval úvodní pohovor s personalistkou a ve druhém kole ještě s generálním ředitelem Zdeňkem Reiblem, jsem byl přijat a v červnu nastoupil.

Čím jste doposud ve společnosti prošel?

Po nástupu a absolvování úvodních školení jsem se vrhl do práce broker - asistenta. Ukázalo se, že škola dala sice teoretické základy, ale praktický život v obchodně orientované firmě vyžaduje naučit se spoustu nových věcí, včetně legislativy. Mimo jiné se tehdy formoval trh povinně-smluvního pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení), které bylo až do konce roku 1999 poskytováno pouze jedinou monopolní pojišťovnou a od 1. ledna 2000 se stal tento produkt novou obchodní příležitostí pro pojišťovací zprostředkovatele. Naštěstí jsem měl možnost doplnit své teoretické znalosti pod odborným vedením zkušeného broker – seniora. V této pozici jsem připravoval podklady, zpracovával nabídky pojišťoven a podle zadání vedoucího pracovníka připravoval návrhy pojistných smluv či dodatky. Na pozici Broker – asistent jsem se ale dlouho neohřál. Již po cca 3 měsících se naskytla příležitost doplnit firemní tým likvidátorů oddělení likvidace pojistných událostí. Nebylo to pro mne snadné, kromě nutnosti doplnit si další znalosti a získat praktické zkušenosti při řešení konkrétních typů škod jsem také musel začít intenzivně používat jako dopravní prostředek při cestách ke klientům služební vozidlo, což v Praze pro člověka s relativně čerstvým řidičským průkazem nebylo jednoduché. Musím ale zpětně konstatovat, že práce v likvidaci pojistných událostí mne naučila velmi mnoho a až zde jsem si plně uvědomil, že z pohledu klienta je efektivní průběh a úspěšný výsledek likvidace škody to nejdůležitější. Až při škodě se totiž pozná, jak dobře byl klient pojištěn. Praktickou zkušenost s likvidací proto považuji za velmi cennou a za klíčovou kompetenci každého dobrého „pojišťováka“. Postupně jsem se začal podílet na tvorbě metodiky práce oddělení likvidace a ve spolupráci s externím dodavatelem jsem navrhl a implementoval nový modul informačního systému pro evidenci a práci se škodami, vč. systému reportingu nad škodami. IT oblast mne totiž od mala zajímala a bylo to moje hobby, kterému jsem se věnoval ve volném čase. Zhruba po roce práce v oddělení likvidace jsem dostal příležitost dohlížet vedle řízení oddělení likvidace na práci provozního oddělení zajišťujícího agendu zpracování pojistných smluv, jejich evidenci a archivaci, fakturaci a inkaso pojistného, upomínání dlužného pojistného od klientů a provizí od pojišťoven atd. Zde jsem se opět podílel na dílčích úpravách informačního systému a z pozice asistenta GŘ a později provozního a technického ředitele jsem zpracovával rovněž manažerské výstupy (reporty) a analýzy pro vrcholové vedení a připravoval podklady pro stanovení finančních plánů společnosti. Získané zkušenosti jsem pak v roce 2003 zúročil při návrhu a implementaci nového komplexního informačního systému společnosti, který byl nasazen 1. ledna 2004 a používá se, samozřejmě za neustálého vylepšování, dodnes. V pozici provozního a technického ředitele se postupně moje role přesouvala přirozenou cestou do dalších více či méně souvisejících oblastí a tak jsem převzal řízení oddělení IT podpory, divize pojištění motorových vozidel a stal se odpovědným za smluvní zajištění spolupráce s pojišťovnami a penzijními společnostmi a nastavení podmínek této spolupráce. To vše by již nebylo možné, aniž by se nám podařilo vybudovat silnou linii kvalifikovaného středního managementu, který jednotlivé organizační útvary operativně řídí a podílí se na nastavení a plnění dlouhodobé strategie a úkolů příslušných útvarů.

Jaká je Vaše současná role ve společnosti? Jaká je Vaše denní náplň?

V červenci 2014 jsem byl jmenován místopředsedou představenstva společnosti RESPECT, a.s. a současně jsem se stal jedním ze tří jednatelů dceřiné společnosti RESPECT OSTRAVA s.r.o. Ještě více se tak přesunulo těžiště mé práce směrem ke strategickému rozhodování a řízení. Na starosti mám kromě výše uvedených oblastí některé speciální pojišťovací projekty, certifikaci systému kvality ISO 9001 či optimalizaci firemních postupů a procesů. Jsem zodpovědný za komunikaci s Asociací českých pojišťovacích makléřů, s Českou národní bankou jakožto orgánem dohledu v pojišťovnictví, a v rámci systému řízení interní kvality dbám na dodržování zákonných podmínek výkonu činnosti pojišťovacího zprostředkovatele.

V čem je podle Vás společnost RESPECT, a.s. pro Vás zajímavější zaměstnavatel v porovnání s ostatními?

Vždy jsem na RESPECTu oceňoval především dvě věci: individuální personální práci s každým zaměstnancem a možnost jeho osobního rozvoje a kariérního růstu, včetně vlastního systému vzdělávání pracovníků (RESPECT ACADEMY), a také možnost ovlivňovat věci kolem sebe tím, že je dán prostor vyjádřit vlastní názor a ten je vítán. To nebývá, myslím, ve všech firmách zvykem.

Co byste doporučil mladým absolventům zajímajícím se o obor pojišťovnictví?

Asi nepřekvapím, když řeknu, aby určitě vyzkoušeli práci u pojišťovacího makléře. Je to práce velmi zajímavá, různorodá a především pro klienty užitečná. Obor pojišťovnictví obecně vnímám jako dlouhodobě perspektivní a stabilní odvětví, byť v něm panuje velká konkurence a udržet se na špici klade velké nároky na každého hráče na trhu i jeho zaměstnance.  Na rozdíl od práce v pojišťovně je záběr při práci pro pojišťovacího makléře výrazně širší, protože musíte mít dobrý přehled o produktech všech pojišťoven operujících na trhu a nejste tak úzce zaměřen pouze na produkty jedné pojišťovny. V RESPECTu se uplatní lidé s obchodními schopnostmi, techničtěji orientovaní lidé (např. při specializaci na stavební firmy, sektor strojírenství či chemie) i specialisté na zemědělství či zdravotnictví.