Vzhledem k aktuálním událostem vás chceme upozornit na několik vybraných bodů ve vztahu k pojištění, které jsou důležité obzvláště dnes:

  • Dočasná úprava pojistné částky pro zásoby, případně připojištění zásob na volném prostranství.
  • Aktualizace obratu společnosti, informace o změnách v provozu / výrobě.
  • V případě propouštění zaměstnanců aktualizovat skupinová pojištění.
  • Aktualizovat zabezpečení, pokud provozy zůstanou zavřené a opuštěné, bez personálu.
  • Dočasná úprava pojistné částky na přerušení provozu podle aktuální reálné prognózy.
  • V závažných případech bude nutné pojistný program zásadně přepracovat.
  • U pojištění pohledávek konzultujte negativní informace o vašich odběratelích zasažených dopady koronaviru s naším specializovaným oddělením.

V rámci jednotlivých druhů pojištění a podle průmyslových segmentů je pak v případě změny provozu společnosti, nebo jejího omezení potřeba tyto informace s námi komunikovat s cílem udržet stávající pojištění efektivní.

Pokud je vaše společnost aktuálními událostmi zasažena, zašlete nám odpovídající informace vztahující se ke stávajícímu pojištění, abychom ho mohli nastavit tak, aby pokrylo maximum možných rizik.

Všichni brokeři a správci jednotlivých pojistných smluv jsou vám k dispozici. Jsme v pravidelném kontaktu s pojistiteli a naším cílem je nabídnout vám i nadále ta nejvýhodnější řešení.

Neváhejte se ozvat, jsme tu pro vás!

Tým RESPECT Group