V návaznosti na aktuální události bychom Vás chtěli upozornit na několik vybraných bodů ve vztahu k pojištění, které jsou důležité obzvláště dnes:

- Dočasná úprava pojistné částky pro zásoby, případně připojištění zásob na volném prostranství.

- Aktualizace obratu společnosti, informace o změnách v provozu / výrobě.

- V případě propouštění zaměstnanců aktualizovat skupinová pojištění.

- Aktualizovat zabezpečení, pokud provozy zůstanou zavřené a opuštěné, bez personálu.

- Dočasná úprava pojistné částky na přerušení provozu, dle aktuální reálné prognózy.

- V závažných případech bude nutné pojistný program zásadně přepracovat.

- U pojištění pohledávek konzultujte negativní informace o Vašich odběratelích zasažených dopady koronaviru s naším specializovaným oddělením.

V rámci jednotlivých druhů pojištění a dle průmyslových segmentů je pak v případě změny provozu společnosti, nebo jejího omezení, potřeba tyto informace s námi komunikovat s cílem udržet stávající pojištění efektivní.

Pokud je Vaše společnost aktuálními událostmi zasažena, chtěli bychom Vás tímto požádat o zaslání odpovídajících informací vztahujících se ke stávajícímu pojištění, abychom mohli toto nastavit tak, aby pokrylo maximum možných rizik.

Všichni brokeři a správci jednotlivých pojistných smluv jsou Vám k dispozici, jsme v pravidelném kontaktu s pojistiteli a naším cílem je nabídnout Vám i nadále ta nejvýhodnější řešení.

Neváhejte se ozvat, jsme tu pro Vás!

Tým RESPECT Group