V poslední době bylo možné v tisku zaznamenat aktivity společnosti NEHODOVÁ SLUŽBA, která hrozí hromadnými žalobami na viníky dopravních nehod.

Vážení klienti,
v poslední době se v tisku objevily informace o aktivitách společnosti NEHODOVÁ SLUŽBA, s.r.o. (dále jen „Nehodová služba“), která hrozí podáním hromadných žalob na vlastníky/provozovatele vozidel, kteří měli účast na dopravní nehodě a z jejichž pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla byla poškozeným poskytována náhrada škody. Uvedená společnost svůj postup odůvodňuje tím, že brání poškozené vlastníky vozidel před svévolným a neoprávněným krácením pojistného plnění ze strany pojistitelů, kteří v rámci likvidace škody z „povinného ručení“ neodškodnili všechny požadované položky.
Uváděné krácení se má týkat zejména náhrady škody za náklady vynaložené v souvislosti se zapůjčením náhradního vozidla.
Pokud „Nehodová služba“ svoje hrozby naplní, lze očekávat příval žalob s tím, že žalobci budou záměrně žalovat pojištěné škůdce, ačkoliv mají přímý nárok na náhradu škody proti pojistiteli a mohou jej žalovat přímo.
Pojistitelé jsou připraveni svým klientům (viníkům nehody) poskytnout právní servis, jaký mohou jako vedlejší účastníci v soudním řízení poskytnout.

Pro případ, že byste byli žalováni o náhradu škody, která souvisí s likvidací škody z povinného ručení, která v minulosti proběhla, neváhejte nás bezodkladně kontaktovat a zaslat nám žalobu spolu s dalšími dokumenty, které od soudu dostanete, abychom mohli včas zahájit s Vaším pojistitelem příslušná jednání a dopady podané žaloby byly pro Vaši společnost co nejmenší. Pokud budete ve sporu postupovat v souladu s pokyny pojistitele, přiznanou náhradu škody a náklady na soudní řízení, které byste byli povinni (v případě úspěchu žalobce) na základě rozsudku uhradit žalobci, popř. státu, uhradí pojistitel.

V žádném případě požadavek o náhradu škody bez souhlasu pojistitele neuznávejte a žádnou náhradu nevyplácejte!

V případě, že Vám bude spolu se žalobou doručen i platební rozkaz, doporučujeme okamžité podání odporu proti platebnímu rozkazu. Odpor proti platebnímu rozkazu musí být podán včas, poučení o lhůtě naleznete v závěru platebního rozkazu. Lhůta pro podání odporu je 15 denní !

Česká kancelář pojistitelů a Česká asociace pojišťoven vydaly společné prohlášení,ve kterém zaujaly stanovisko k dané problematice. Prohlášení bylo m.j. zveřejněno i na stránkách České kanceláře pojišťoven v článku „Pojišťovny varují řidiče před využíváním nesmluvních asistenčních služeb!