V případě pojistné události volejte divizi Likvidace škod RESPECT na tel + 420 227 200 111. Poradíme vám, jak postupovat v případě vaší pojistné události. 

Klienti RESPECTu, kteří mají zřízený portál ONLINE.RESPECT, mohou nahlašovat pojistné události přímo v ONLINE.RESPECT.

NEZAPOMEŇTE!

Jak postupovat při pojistné události?

 1. Neměnit stav věci po pojistné události.

 2. Pokud je nutné okamžitě odstranit následky škody, aby se rozsah škody dále nezvyšoval, resp. bylo zabráněno vzniku dalších škod, je třeba zabezpečit dostatečné důkazy o rozsahu škody, popř. o likvidaci zničených věcí - např. sepsat podrobný zápis s Policií, hasiči, popř. jinými úředními orgány a provést fotodokumentaci, videonahrávku či škodu zdokumentovat jiným průkazným způsobem.

 3. Bez zbytečného odkladu kontaktovat společnost RESPECT na tel. čísle +420 227 200 111, kde bude poskytnuta kvalifikovaná rada, jak dále postupovat v konkrétní situaci.
  Škodu by měla nahlašovat osoba, která zná detaily pojistné události. Je potřeba nahlásit následující základní informace:

  • název firmy resp. jméno pojištěného,

  • datum vzniku škodní události,

  • místo vzniku škodní události,

  • funkční kontaktní spojení,

  • příčina a popis vzniku škody,

  • rozsah poškození,

  • u motorových vozidel SPZ.