RESPECT, a.s., se v posledních dnech důrazně ohradil proti hrubě nepravdivým tvrzením a spekulacím, které byly uveřejněny v deníku E15, a to jak v internetové, tak i v tištěné verzi ze dne 25. 6. 2015 v článcích s názvy „Babišův další střet zájmů? Agrofert je pojišťovacím agentem Respectu“ a „Agrofert pojišťuje pro Respect“.

Zejména se však ohradil proti tvrzení, že případné omezení provizí RESPECT, a.s., zcela jistě postihne.

RESPECT, a.s., se již 22 let, tedy po celou dobu svého působení na pojistném trhu, profiluje jako pojišťovací zprostředkovatel v oblasti pojištění průmyslu a podnikatelů se zaměřením na velká rizika. Pojištění osob, mezi která patří m.j. i rezervotvorná životní pojištění zprostředkovává též, avšak pouze doplňkově a zcela výjimečně. V roce 2014 činily příjmy společnosti RESPECT ze zprostředkování investičního životního pojištění 1,16 % z celkových příjmů společnosti. Z tohoto údaje je naprosto zřejmé, že případné omezení provizí bude mít na příjmy společnosti minimální vliv.

Diskutovaný pozměňovací návrh k návrhu novely zákona o pojišťovnictví se týká výhradně pobídek za zprostředkování produktů rezervotvorného životního pojištění – investičního, kapitálového důchodového. Pobídek za zprostředkování ostatních pojištění se navrhované omezení netýká. Omezením pobídek tak bude ovlivněn zejména ten zprostředkovatel, který se specializuje právě na zprostředkování rezervotvorných životních pojištění, nikoli ten zprostředkovatel, který je orientován na pojištění neživotní.

Mezi tyto zprostředkovatele však RESPECT, a.s., nepatří, což potvrdil mimo jiné i ekonomický týdeník EURO č. 26-27, distribucí dne 29. 6. 2015 v rubrice Pojišťovnictví str. 30, současně také vyvrátil možnost střetu zájmů mezi společností Agrofert, a.s., a RESPECT, a.s.