Únik toxických látek, k němuž došlo 4. října 2010 v továrně na hliník v Maďarsku, je důkazem toho, že firmy musí být pojištěny proti rizikům spojenými se znečištěním životního prostředí.

V případě maďarské hliníkárny jde doslova o čítankový příklad toho, proč by se měly firmy pro případ ekologické katastrofy pojistit. Škvírou v nádrži uniklo začátkem října z hliníkárny jedovaté bahno, zlikvidovalo několik vesnic a stálo i několik lidských životů. Toto veřejností sledované neštěstí více než výmluvně zdůvodňuje existenci evropské ELD (Enviromental Liability Directive). Tato evropská direktiva platí i v ČR ve formě zákona 167/2008 Sb. a firmy by ji měly brát vážně. Když jim uniknou jedovaté látky, bude povinností firem podle této direktivy škody nahradit. V některých případech může jít i o ohrožení určitých živočišných druhů, takže náhrady za ekologickou újmu mohou dosahovat astronomických částek v řádech desítek milionů. Firmy by v tomto případě ekonomicky nepřežily. Jedinou záchranou je pojištění.

Současná pojištění, pokud vůbec zahrnují odpovědnost za škody na životním prostředí, však nezahrnují odškodnění ekologické újmy. Současně existující pojištění odpovědnosti za škody na životním prostředí má však obvykle spoustu dalších výluk, které mohou také podstatně ovlivnit odškodnění v případě ekologické škody. Jedná se například o výluku postupného znečištění, starých ekologických zátěží, některých činností a další.

Společnost RESPECT ve spolupráci s významným pojistitelem připravila speciální pojistný program pro všechny, kterých se toto téma týká. Pojistný program zahrnuje i doposud nepojistitelná rizika spojená se škodami na životním prostředí.

V případě zájmu o více informací o pojištění kontaktujte našeho specialistu na environmentální pojištění.
Kontakt: Ing. Aleš Plášek, e-mail: ales.plasek@respect.cz, telefon: 227 200 161.