Nabízíme vám možnost využít odborné služby v oblasti dotačního poradenství přední poradenské společnosti enovation. Nabídka služeb je pro firmy ze všech segmentů a zahrnuje:

  • Bezplatnou analýzu investičního záměru a jeho vhodnosti pro žádost o dotace (na základě vyplnění krátkého dotazníku).
  • Kompletní zpracování dotačního projektu od posouzení až po vyplacení dotace.
  • Administraci projektu včetně průběžné kontroly dodržování podmínek.
  • Úhradu za službu až po úspěšném schválení žádosti a vyplacení dotace.
  • Účast na odborných školeních a webinářích týkajících se dotační problematiky.

Co je třeba zajistit a splnit, abyste dotaci získali?

  • Máte alespoň dvouletou historii v podnikání?
  • Jste v solidní finanční kondici, nedlužíte státním orgánům nebo svým zaměstnancům?
  • Do čeho konkrétně chcete investovat/co chcete vyvíjet? Dosáhne předpokládaný rozpočet takového projektu 2 mil. Kč?
  • Kolik máte zaměstnanců? Jste majetkově spojeni s dalšími subjekty? Pokud ano, jaký je jejich celkový počet zaměstnanců?
  • Kde bude místo realizace daného projektu?

V případě zájmu o bližší informace nás kontaktujte telefonicky +420 227 200 132, +420 737 203 411 nebo e-mailem respect@respect.cz.


Aktualita listopad 2021

Právě byly vyhlášeny podmínky dotačního programu na instalaci fotovoltaických elektráren, který je součástí Národního plánu obnovy.

Žádat mohou všechny podniky v rámci celé České republiky. Kromě toho, že získáte 35% dotaci na instalaci fotovoltaických systémů (a 50% na instalaci bateriových úložišť), do budoucna snížíte náklady na elektrickou energii.

Program se zaměřuje na větší firemní projekty, takže se nejvíce vyplatí při investici v minimální hodnotě 2 miliony Kč – to odpovídá přibližně 500 m2 střech nebo 250 fotovoltaickým panelům.

O program je enormní zájem a lze očekávat, že peníze budou rozdány během několika dnů, proto doporučujeme s přípravou projektu začít co nejdříve. V momentě, kdy se zveřejní datum příjmu žádostí, budete mít vše připraveno a žádost podáte jako jedni z prvních.