Ostravská kolegyně pomáhá zachraňovat životy

Naše kolegyně Kamila, broker z ostravské pobočky, je čerstvou držitelkou Zlaté medaile prof. MUDr. Jana Jánského. Obdržela ji od Českého červeného kříže za rovných 40 bezpříspěvkových odběrů krve. A my v RESPECTu jsme na ni náležitě pyšní.

Potvrzení kvality ISO

I v letošním roce RESPECT opět úspěšně prošel dozorovým auditem dle kriteriální normy ČSN EN ISO 9001:2016, která specifikuje požadavky na systém managementu kvality a kterou vydává Mezinárodní organizace pro standardizaci.

Pomoc pro maminky samoživitelky

V prosinci 2020 proběhla v RESPECTu vánoční charitativní sbírka, jejímž cílem bylo pomoci těm, kterým život nepřál. Díky tomu se podařilo podpořit ty, kteří se nemají dlouhodobě o koho opřít, postrádají rodinné zázemí a často se jim nedostává ani základních potřeb. 
 

Pojištění technických rizik jako důležitý prvek pro fungování mnoha výrobních firem

V dnešní době je výroba z velké části řízena počítači. Přesto se objevují nepředvídatelné provozně-technické poruchy, které mohou výrazně ovlivnit mnohá podnikání.

 

 

 

RESPECT znovu mezi vítězi v soutěži „Makléř roku“

Jubilejní 20. ročník oborové soutěže „Pojišťovací makléř roku“ již zná své vítěze. Tato soutěž je vyhlašována již od roku 2011 a RESPECT se umístil vždy mezi TOP 5 nejlepšími makléři v České republice. 

Kybernetická rizika současná hrozba pro mnoho firem

Pojistný trh hodnotí kybernetická rizika jako vůbec největší hrozbu, se kterou se mohou firmy potýkat, a to bez ohledu na pojištění. 

Specifika pojištění slévárenských provozů

Snad každá výrobní společnost má sjednáno pojistné krytí zásadních rizik, jako je požár, vichřice, krupobití, povodeň, záplava, odpovědnost apod., a to především z důvodu ochrany vlastního majetku či podnikání.

Pojištění pohledávek proti riziku nezaplacení

Udržuje vaši konkurenceschopnost a chrání aktiva firmy tak jako jiné druhy pojištění.

Jak se bránit riziku nezaplacení

Každý je férový jen tak, jak si může dovolit. Co víte o svých dlouhodobých obchodních partnerech?

RESPECT Online

Zákaznický portál RESPECT Online umožňuje rychlý a jednoduchý přístup do evidence pojistných smluv, likvidace pojistných událostí i například možnost vytvářet si nebo objednat reporty.