Jak efektivně omezit rizika odpovědnosti statutárního zástupce firmy?

„Zvažte pojištění funkce člena představenstva," doporučuje Mgr. Marie Lorencová, vedoucí právního oddělení společnosti RESPECT, a.s., která byla přizvána jako odborný konzultant na seminář o pojištění D&O společnosti Seminaria, s.r.o.

Seminář proběhne dne: 4. 9. 2014.

Přednášející: Mgr. Marie Lorencová, RESPECT, a.s., a Mgr. Ivo Štorek

Výběr z témat:

  • Civilní, správní a trestní odpovědnost obchodních společností, jednatelů, předsedů a členů představenstev
  • Aktuální vymezení pojmu odpovědný hospodář a význam nově zavedeného pojmu tzv. podnikatelského úsudku
  • Představení pojišťovacího produktu D&O pro jednatele a další statutární zástupce
  • Porovnání D&O pojištění napříč nabídkou různých pojišťoven

Více o semináři na www.seminaria.cz