Pojištění odpovědnosti za újmu dnes patří k základní pojistné ochraně každé výrobní společnosti. Povinnost nahradit újmu způsobenou vadným výrobkem a nutnost vynaložení nákladů na stažení výrobku z trhu představují pro výrobce velkou hrozbu, a to nejen proto, že může způsobit velké finanční škody, ale i ztrátu prestiže značky.

Pojištění sice vzniku újmy nezabrání, ale minimalizuje ekonomický dopad takové události na výrobce. O tom, jak by měla výrobní společnost postupovat při stažení výrobku z trhu a jak je důležité mít správně nastavený rozsah pojištění se můžete dočíst v říjnovém ekonomickém týdeníku INDEX na straně 38 - 39, příloze Lidových novin.