Jak ochránit vlastnická práva k nemovitosti? 

O nemovitost můžeme přijít z mnoha důvodů: v důsledku chyb způsobených při převodu mezi obchodními společnostmi, chybami při prodeji majetku z vlastnictví obcí nebo státu a mnoho dalších.  Přes existenci dobré víry v pravdivost zápisu, katastr nemovitosti negarantuje, že zápisy v něm vedené nezbytně odpovídají skutečnosti. Pozor na určitá rizika, která mohou vlastnictví nemovitostí zpochybnit z formálních důvodů.

Není nic jednoduššího a jistějšího než si pojistit vlastnický titul k nemovitostem. Produkt původem z Ameriky, který se rozšířil do celého světa, a to i do zemí, kde jsou zápisy do katastru nemovitostí garantovány přímo samotným státem, se těší velké oblibě a zájmu.  Odborný magazín Development News zpovídal Ing. Evu Gmentovou, LL.M. ředitelku lokálního obchodu společnosti RESPECT, a.s., na téma Pojištění vlastnictví nemovitostí neboli „Title Insurance".